Aktet te “KF Tirana – FK Partizani”, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës i ndalon hyrjen në stadium 14 tifozëve

Aktet te “KF Tirana – FK Partizani”, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës i ndalon hyrjen në stadium 14 tifozëve

Pas akteve të dhunës që shoqëruan ndeshjen KF Tirana – FK Partizani, e vlefshme për javën e 15-të të kampionatit “Abissnet Superiore”, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës ka marrë masë përjashtimi për 14 tifozë, të cilëve u ndalohet hyrja në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara për një periudhë të pakufizuar kohe.

Më poshtë njoftimi i plotë i Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në FSHF:

Pasi u njoh me relacionin e Sekretariatit Teknik, korrespondencën me policinë e shtetit lidhur me aktet e dhunës në ndeshjen KF Tirana – FK Partizani të zhvilluar më datë 03.12.2023, ku janë konstatuar shkelje të parashikimeve ligjore të nenit 48 e vijues të Ligjit 79/2021 “Për Sportin” si dhe pasi shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe diskutoi çështjet në tërësi duke u bazuar në nenin 59 e vijues të KDE

VENDOSI:

  1. Të ndalojë hyrjen në stadiumet e futbollit të Republikës së Shqipërisë ku zhvillohen veprimtari të organizuara nga FSHF për një periudhë të pakufizuar kohe personave të më poshtëm:

–              Denis Ahmeti

–              Renis Maçi

–              Qemal Cano

–              Endri Mesiti

–              Juxhin Seferi

–              Mishel Burreli

–              Redi Sinani

–              Erinol Dushaj

–              Grejsi Sorra

–              Lorjan Beqo

–              Elvis Qatia

–              Herald Huqi

–              Donald Ismaili

–              Armand Shëngjergji

  1. Në bazë të Nenit 7 të KDE, udhëzohen të gjithë anëtarët e FSHF të cilët kanë nën administrim stadiume futbolli, të garantojnë zbatimin e këtij vendimi.
  2. Një kopje e këtij vendimi t`i përcillet Policisë së Shtetit.